بررسی بافت های گیاهی (2)

بافت مریستم,بافت های گیاهی|اِن ایی|neu
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان بررسی بافت های گیاهی (2) آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

دانلود فایل کامل
در قالب فایل word و متشکل از 24 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::
فهرست مطالب
مقدمه 2بافت مریستم 4ویژگیهای یاخته های مریستمی 4طبقه بندی مریستم ها 4بافت پارانشیم 5انواع بافت پارانشیم 6 پارانشیم کلروفیلی یا کلرانشیم 6 پارانشیم ذخیره ای 7 پارانشیم آبی یا آبدار 7 پارانشیم هوایی یا حفره ای یا آئرانشیم 7بافتهای نگاهدارنده 8بافت کلانشیم 8بافت اسکلرانشیم 9 یاخته های فیبری 10 اسکلرئید 10بافتهای آوندی 11